Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga mieszkańcy Gminy Biała

Przypominamy, że każdy mieszkaniec Gminy Biała jest zobowiązany do odbioru i wymiany nowych naklejek na kubły na odpady. Naklejki zostały wydane sołtysom, mieszkańców miasta Biała zapraszamy po ich odbiór i pokwitowanie w tut. Urzędzie, pok. 1a.

Nieoznaczone kubły na odpady mogą zostać nie odebrane!!!!!!!