• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej

logo RPO nowe.jpeg

W dniu 30.07.2021r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza - modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w województwie opolskim poprzez modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej: budynków szkolno-przedszkolnych w Łączniku, budynku szkolno-przedszkolnego w Pogórzu oraz siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.

Do celów szczegółowych projektu należy zaliczyć natomiast:

- wzrost efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej położonych na obszarze Gminy Biała,

- poprawę jakości środowiska naturalnego, w szczególności poprawa jakości powietrza,

- poprawę stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszenie ryzyka zachorowania na choroby płuc czy górnych dróg oddechowych,

- wzrost komfortu cieplnego użytkowników przedmiotowych budynków,

- promowanie dobrych praktyk wśród innych podmiotów publicznych i prywatnych w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony powietrza,

- promowanie i wspieranie zasady efektywnej gospodarki zasobami.

W ramach tych działań zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie prace budowlano-instalacyjne: wymianę 4 kotłów węglowych na kotły na biomasę oraz przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych i termomodernizacyjnych w ww. budynkach. Wydatki projektu obejmują również opracowanie audytów energetycznych, usługi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz promocję projektu w postaci tablic informacyjnych. 

Szacuje się, że w efekcie realizacji projektu nastąpi roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 348,00 ton równoważnika CO2 i emisji pyłu zawieszonego PM10 o 1,43 Mg/rok.

 

Planowane koszty całkowite projektu: 2 023 128,00zł

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 2 023 128,00zł

Planowane dofinansowanie projektu ze środków EFRR (63%): 1 274 570,64zł

 

Po zmianach:

Koszty całkowite projektu: 2 015 199,03zł

Koszty kwalifikowalne projektu: 2 015 199,03zł

Dofinansowanie ze środków EFRR (63%): 1 269 575,38zł

 

Okres realizacji: listopad 2020 – grudzień 2022

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg