• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Poznaj swojego sąsiada

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Partnerski projekt Město Albrechtice i Gminy Biała realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa polskiego. Przekraczamy granice

Celem projektu jest utrzymanie dobrosąsiedzkich kontaktów wypracowanych podczas dotychczasowych spotkań w ramach innych projektów i poza nimi, w kontekście atrakcyjnego przedstawienia walorów kulturalnych i turystycznych sąsiedniego kraju. Założenie projektu zostanie osiągnięte poprzez stworzenie możliwości współpracy i kontaktu społeczności Města Albrechtice i Gminy Biała podczas zorganizowanych eventów czy też zajęć, które w atrakcyjny sposób będą kreować pozytywny wizerunek sąsiedniego kraju oraz zainteresują historią i kulturą pogranicza. W efekcie działań projektu, partnerzy zamierzają przedstawić polsko-czeskiej grupie docelowej (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) wiele atrakcji pogranicza, posługując się różnorodnymi formami przekazu (m.in. zwiedzanie, warsztaty, wycieczki, wystawy, gry terenowe, drukowane materiały promocyjne, biesiada). Projekt realizuje główne cele programu poprzez kreowanie współpracy społeczności lokalnych i jednostek samorządowych na pograniczu polsko-czeskim, angażowanie w realizację działań kluczowych formalnych i nieformalnych grup społecznych po obu stronach granicy, szeroką promocję prowadzoną nie tylko podczas realizacji działań projektowych, ale także w okresie trwałości - a przez to propaguje współegzystencję w regionie, przyczynia się do zmniejszania dystansu kulturowego, językowego i zapobiega homofobii (zwłaszcza wśród młodzieży).

Po czeskiej stronie zaplanowano zwiedzanie zamków w okolicach Mesta Albrechtice: Linarthovy, w Hynčicach, ruin Burkvíz, a także dla najmłodszych spacer Krecikową Ścieżką, z udziałem czeskich i polskich mieszkańców pogranicza, które zostanie zwieńczone spotkaniem integracyjnym w parku B.Smetany na biesiadzie wraz z programem artystycznym. Dla celów niniejszych wydarzeń w parku B. Smetany zostanie przygotowane miejsce plenerowych spotkań.  

Po stronie polskiej przewidziano spotkania nt. historii i kultury Gminy Biała w formie warsztatów z digitalizacji starych dokumentów ze zbiorów Izby Regionalnej oraz podczas nocnego zwiedzania zabytków miasta. Ponadto odbędą się gry plenerowe i prezentacje atrakcji Gminy na wspólnym spotkaniu. Dla potrzeb organizacyjnych zostanie zakupiony sprzęt do digitalizacji, stojaki do wystaw plenerowych, wyposażenie gastronomiczne Centrum Społeczno-Kulturalnego w  Białej, wydany przewodnik po mieście Biała.

 

Město Albrechtice:

Planowane całkowite koszty projektu: 24.176,72euro

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 24.176,72euro

Planowane dofinansowanie z EFRR: 20.000,00euro

 

Gmina Biała:

Planowane całkowite koszty projektu: 23.529,71euro

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 23.529,71euro

Planowane dofinansowanie z EFRR: 20.000,00euro

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.176,47euro

 

Okres realizacji: 01.01.2022-31.10.2022


biała_plakat_11.06.jpeg


PDFRegulamin.pdf (214,90KB)

 


plakat_biała_3108.png

PDFInstrukcja.pdf (277,73KB)
 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg