• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym

Ruszył program grantowy „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym” na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.

Należy w tym miejscu podkreślić, że Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej (PPGR) nie są tym samym co Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne (RSP).

Gmina wnioskuje o przyznanie grantu. Jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie we wnioskowanej wysokości, przystąpi do zakupu sprzętu w ramach otrzymanej kwoty. Następnie sprzęt zostanie przekazany osobom, które złożyły stosowne oświadczenia.

UWAGA: W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiłyby lub znacznie utrudniłyby skuteczne wywiązanie się z obowiązków  Grantobiorcy (w tym utrzymania wskaźników projektu), Gmina Biała nie przystąpi do umowy o przyznanie grantu.

 

Z programu skorzystać mogą osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

1) Dziecko ze szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej musi zamieszkiwać w miejscowości bądź gminie, w której kiedyś funkcjonowało PPGR*.

*w gminie Biała funkcjonowało PPGR

2) Przodek dziecka w linii prostej musiał pracować w PPGR i zamieszkiwać w miejscowości lub gminie objętej PPGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

3) Dziecko ubiegające się o grant nie mogło otrzymać na własność lub w drodze użyczenia* w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub przenośnego laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych albo zwrotu kosztów, bądź dofinansowania zakupu tych rzeczy

*Jeśli zwrócono użyczony sprzęt, wówczas dofinansowanie przysługuje.

 

Dofinansowanie obejmuje:

1) zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem

2) zapewnienie dostępu do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, jeśli nie ma innej możliwości zapewnienia tego dostępu

 

Maksymalna stawka to 3.500zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1.500zł za zakup tabletu.

Brak kryterium dochodowego

 

WAŻNE: Aby zgłosić  się do dofinansowania, należy złożyć wypełnione oświadczenia do 26 października 2021r. w sekretariacie szkolnym w Białej lub Łączniku albo w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Białej.

Nr kontaktowy: 77 4388544

 

Dokumenty w wersji do wypełnienia komputerowego:

DOCoświadczenie rodzica.doc (131,00KB) albo  DOCoświadczenie pełnoletniego ucznia.doc (131,50KB)

ODToświadczenie o szczegółowych warunkach.odt (91,69KB)

DOCXzgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx (82,91KB)

 

Dokumenty do wydruku i ręcznego wypełnienia:

PDFoświadczenie rodzica.pdf (276,16KB) albo  PDFoświadczenie pełnoletniego ucznia.pdf (278,71KB)

PDFoświadczenie o szczegółowych warunkach1.pdf (165,79KB)

PDFzgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (214,30KB)

 

Ponadto informujemy o zasadach przetwarzania danych objętych składanymi oświadczeniami: PDFinformacja o przetwarzaniu danych osobowych - UM BIAŁA.pdf (168,67KB)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg