Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała na dzień 29 października 2021 roku

Lista uczestników zakwalifikowanych do I przetargów na dzień 29 października 2021 roku na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała:

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 43 km.1 obręb Miłowice:

Roland i Teresa Dierszke

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 287/3 km.4 obręb Radostynia:

- brak wpłaconego wadium