• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zakończenie projektu „W zdrowym ciele – zdrowy duch!”

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Dobiegła końca wymiana partnerska pomiędzy polsko-czeskimi klubami sportowymi na pograniczu, w ramach projektu pn. „W zdrowym ciele – zdrowy duch!”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice

Sąsiedzkie spotkania sportowo-rekreacyjne, organizowane na terenie obu partnerskich gmin Biała i Město Albrechtice, miały na celu nawiązanie kontaktów pomiędzy klubami sportowymi z przygranicza. Wspólne działania realizowane w ramach niniejszego przedsięwzięcia (zajęcia sportowo-rekreacyjne, sparingi, turniej piłkarski, wyjazd integracyjny) pozwoliły na wzajemne poznanie partnerów. Zorganizowano dwa spotkania sportowo-rekreacyjne adresowane do młodzieżowych drużyn sekcji piłki nożnej, łącznie dla ok. 60 uczestników z Polski oraz Czech z udziałem wykwalifikowanych instruktorów i trenerów. W ramach projektu były prowadzone specjalistyczne zajęcia piłkarskie, a także międzynarodowy turniej piłki nożnej. Podsumowaniem projektu był wspólny wyjazd integrujący sportowców na mecz piłki nożnej szczebla centralnego w Město Albrechtice.

Organizacja polsko-czeskich spotkań sportowo-rekreacyjnych pozwoliła na nawiązanie kontaktów pomiędzy członkami klubów sportowych z gmin Biała i Město Albrechtice. Poza tym wspólna realizacja projektu dała możliwość podniesienia umiejętności i kondycji fizycznej sportowców, a także wzmocniła ich wizerunek na terenie Euroregionu Pradziad. Niniejszy projekt umożliwił zapoznanie się z funkcjonowaniem sekcji sportowych w gminie Biała i Město Albrechtice, a wymiana doświadczeń może w przyszłości zaowocować zmianami w organizacji i prowadzeniu klubów sportowych w gminach biorących udział w projekcie.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg