• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Cyfrowa Gmina Biała

 

Gmina Biała otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina” wg obowiązujących w konkursie zasad przyznawania kwoty dla poszczególnych gmin. Kwota 316.320,00zł to limit, do którego Gmina Biała mogła wnioskować o przyznanie środków na realizację działań związanych z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa cyfrowego oraz cyfryzacji usług Urzędu Miejskiego i 3 jednostek podległych (Biura Obsługi Szkół Samorządowych, Gminnego Centrum Kultury w Białej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej).

Gmina Biała była uprawniona do aplikowania o wsparcie w I rundzie naboru i w listopadzie 2021r. otrzymała pozytywną opinię wniosku.

W projekcie przewidziano różne formy cyfryzacji odpowiadające na zdiagnozowane potrzeby i obecne możliwości tych jednostek administracji, co pozwoli na efektywne oraz racjonalne wykorzystanie zakupionego sprzętu i oprogramowania. Środki pochodzące z funduszów europejskich zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego, komputerowego, wspomagającego pracę zdalną, szkoleń dla pracowników, audytów cyberbezpieczeństwa oraz aplikacji mobilnej dla mieszkańców.

Realizację projektu zaplanowano na 2022r., jednak nie później niż do 30.09.2023r.

Projekt sfinansowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.   

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg