Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chrzelicach nr 15

Zakres prac budowlanych obejmuje: przebudowę budynku poprzez wyznaczenie nowego podziału lokali (10 lokali mieszkalnych), wykonanie nowych instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania, remont pokrycia dachowego i elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.

W rezultacie realizacji zadania powstanie 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 320,21 m2.

Termin wykonania – 29 kwietnia 2022 r.

Koszt prac budowlanych:  2.070.729,88 zł

Dofinansowanie: 1.656.583,90

Finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Programu Budownictwa Komunalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 z późn. zm.)

Brak opisu obrazka