• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich obiektów zabytkowych

Gmina Biała otrzymała kwotę 7.302.180,68zł dofinansowania w ramach I naboru Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład. Po przeprowadzeniu procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, w wyniku której poznano koszty kwalifikowalne projektu, dofinansowanie wynosi: 6.914.647,99zł.

W efekcie projektu Gmina Biała uchroni przed zniszczeniem ważne obiekty zabytkowe zlokalizowane w mieście Biała i udostępni je do zwiedzania poprzez remont i utworzenie infrastruktury udostępniającej. Mianowicie, elementy dawnego systemu zaopatrzenia miasta w wodę, czyli wieża wodna na ul. Wodnej oraz wieża ciśnień staną się wieżami widokowymi. Dla ułatwienia dostępu do wieży ciśnień zostanie wybudowana piesza ścieżka od strony Gminnego Centrum Kultury oraz od ulicy Wodociągowej. Ponadto, w projekcie przewidziano remont murów obronnych wzdłuż ul. Kościuszki i Wałowej oraz zagospodarowanie terenu przy nich (głównie dotyczy placu przy ul. Wałowej).

Planowany termin realizacji: I - IV kwartał 2022r.

logo wspólne.jpeg

 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg