Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna infolinia - transport na szczepienia przeciw COVID-19

Gminna infolinia - transport na szczepienia przeciw COVID-19 tel.  koordynatora – 607 599 064.
Kto może skorzystać z transportu do punktu szczepień?
Ze specjalnego transportu mogą skorzystać:
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w stopniu znacznym o kodzie R lub N) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • osoby powyżej 70. roku życia, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień – w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.
Najpierw rejestracja, później umówienie transportu – jak to zrobić ?
Po dokonaniu rejestracji na szczepienie należy zadzwonić do koordynatora gminnego celem umówienia transportu.
Istnieje możliwość dowozu do punktów szczepień w sąsiednich gminach.

GODZINY, W KTÓRYCH TELEFON JEST CZYNNY:

poniedziałek 7.30 – 17.00 , Wtorek – czwartek 7.30 –15.30,  piątek 7.30 – 14.00.