• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

W górę, w dół - aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza

 

Partnerski projekt Města Albrechtice i Gminy Biała realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania wspólnym obszarem przygranicznym poprzez uatrakcyjnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz stworzenie infrastruktury prowadzącej do pożądanych celów dla turystów. Projekt nastawiony jest przede wszystkim na poznawanie otoczenia podczas jazdy na rowerze, która jest bardzo popularnym sposobem na zaspokojenie zainteresowań turystów.

Po czeskiej stronie powstanie terenowa ścieżka rowerowa prowadząca z wieży widokowej znajdującej się na Hraničním vrchu (Górze Granicznej) w Město Albrechtice.Długość nowo wybudowanej terenowej ścieżki rowerowej wyniesie około 850 m. Będzie ona prowadziła terenem leśnym na południowy wschód od wieży widokowej, zaś na jej przebiegu powstaną przeszkody zwiększające atrakcyjność zjazdu. Dodatkowo przy wieży widokowej i szlaku powstaną tablice informacyjne z mapami i opisami oraz stojaki na rowery.

Ze strony polskiego partnera zostaną zakupione rowery elektryczne z wyposażeniem. Jako niezbędna infrastruktura dla rowerów powstanie wiata rowerowa wraz ze stacją ładowania rowerów przy ul. Prudnickiej w Białej (przy GCK). Przy ul. Prudnickiej w Białej oraz przy świetlicy wiejskiej w Łączniku umieszczone zostaną stacje ładowania umożliwiające naładowanie rowerów elektrycznych.

Na zakończenie projektu Gmina Biała i Město Albrechtice zorganizują wspólne polsko-czeskie spotkania, których uczestnikami będą mieszkańcy pogranicza, głównie z terenu Gminy Biała i Města Albrechtice oraz przedstawiciele partnerów. W ramach tych działań planuje się promocyjne elementy pokazujące, w jak atrakcyjny sposób poznawać pogranicze, wskazujące na walory turystyczne po obu stronach granicy, informujące przede wszystkim o efektach projektu i wykorzystaniu powstałej infrastruktury w przyszłości. 

 

Město Albrechtice:

Planowane całkowite koszty projektu: 58.864,96euro

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 58.864,96euro

Planowane dofinansowanie z EFRR: 30.000,00euro

 

Gmina Biała:

Planowane całkowite koszty projektu: 35.294,40euro

Planowane koszty kwalifikowalne projektu: 35.294,40euro

Planowane dofinansowanie z EFRR: 30.000,00euro

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.764,71euro

 

Okres realizacji: 01.01.2022-31.10.2022

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg