Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Biała pierwsza w woj.opolskim!

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej, wyłoniono Wykonawców zadania "Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich obiektów zabytkowych" dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, a jego zakończenie planowane jest jeszcze w 2022r.

Projekt stanowi kompleksowe podejście do problemu niszczejących zabytków w Białej, które nie tylko zostaną uchronione przed zapomnieniem, ale i zyskają nowe znaczenie - mają szansę stać się kolejnymi atrakcjami miasta. Po udzieleniu zamówień, wartość zadania wynosi 7.682.942,22zł, z czego 6.914.647,99zł Gmina Biała otrzyma po zakończeniu inwestycji ze środków Polskiego Ładu.

Ze względu na to, iż Gmina Biała jest prekursorem w realizacji Programu Inwestycji Strategicznych w woj. opolskim, przy podpisywaniu umów z Wykonawcami obecny był Wojewoda Opolski, Sławomir Kłosowski oraz przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Marek Wiza.

 

Dla Gminy Biała to szczególny moment, ponieważ poziom atrakcyjności turystycznej miasta znacznie się podniesie. Poniżej prezentujemy zdjęcia obecnego stanu zabytków, które zostaną objęte ww. projektem. Wyrażamy głęboką nadzieję, że pod koniec 2022r. zamieścimy zdjęcia po ich gruntownym remoncie i wówczas będą widoczne efekty naszych starań.