Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Białej z dnia 28 stycznia 2022 roku o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 31 stycznia 2022 roku

W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na COCID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz Pracowników Urzędu jak i stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku, Urząd Miejski w Białej zmienia tryb obsługi klientów.

Proszę więc o przyjęcie do wiadomości oraz przestrzeganie obowiązujących zasad:

 1. Obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 13.00, kasa czynna również w tych godzinach.

 2. Wskazanym jest aby termin osobistej wizyty w Urzędzie był wcześniej ustalonyz pracownikiem załatwiającym sprawę , przez telefon lub e-mailowo ( nr telefonów podane w załączniku do komunikatu.

 3. Poruszanie się po budynku Urzędu będzie ograniczone: przy wejściu do Urzędu wyznaczona osoba koordynowała będzie ilością osób wchodzących i załatwiających równocześnie sprawę w Urzędzie.

 4. Do okienka kasowego może maksymalnie oczekiwać 2 klientów, odległość między osobami co najmniej 1,5 m.

 5. Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności korzystać należy z zdalnej formytj. poprzez:

  1. telefonicznie - 77 4388531 i podane poniżej numery kontaktowe,

  2. elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP pod adresem: qnfj0i259.
   Do przesłania dokumentu niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej,

  3. za pośrednictwem poczty e-mailowej pod adresem: sekretariat@biala.gmina.pl,

  4. za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej,

  5. wrzucenie korespondencji do przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych: na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych oraz w korytarzu Urzędu na parterze,

  6. dokonywanie wpłat należności finansowych na rachunki bankowe Urzędu:
   23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 – opłaty za gospodarowanie odpadami,
   32 8903 0002 2001 0000 2020 0142 – opłaty za czynsze w lokalach,
   29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 – opłaty pozostałe.

 6. Po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki ochronne jednorazowe, dostępne w korytarzu Urzędu.

 7. Zachować należy bezpieczną odległość od rozmówcy, oczekującego klienta co najmniej 1,5 m.

 8. Po załatwieniu sprawy należy niezwłocznie opuścić budynek.

Powyższe rozwiązania powodują dla klientów pewne niedogodności, ale apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Edward Plicko
Burmistrz Białej

 

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU BURMISTRZA BIAŁEJ
NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ.

 • 77 4388 531 - SEKRETARIAT URZĘDU
 • 77 4388 551 - SEKRETARZ GMINY
 • 77 4388 532 - SKARBNIK GMINY
 • 77 4388 555 - REFERAT ORGANIZACYJNY
 • 77 4388 543 - URZĄD STANU CYWILNEGO
 • 77 4388 553 - DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI
 • 77 4388 548 - ZARZĄDZANIE KRYZOWE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 • 77 4388 538 - PODATKI
 • 77 4388 536 - KSIĘGOWOŚĆ
 • 77 4388 533 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
 • 77 4388 542 - GOSPODARKA KOMUNALNA, INWESTYCJE
 • 77 4388 544 - FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE I PROMOCJA GMINY
 • 77 4388 546 - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 77 4388 557 - OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
 • 77 4388 559 – ROLNICTWO , ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • 77 4388 556 - DROGOWNICTWO , DODATKI MIESZKANIOWE
 • 77 4388 549 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA