• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Świadczenia pieniężne dla osób które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie Obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy (oraz inne podmioty) z naszej gminy , którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybyłym do Gminy Biała po 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z rodziną z powodu działań wojennych, przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , mogą ubiegać się oświadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie na osobę

Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu – czyli pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia kiedy rodzina przyjęła po swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu tych osób.

Wniosek o świadczenie należy złożyć w Ośrodku Pomocy w Białej ul. Prudnicka 29, Telefon kontaktowy: 77 4387140

Osoby posiadające profil zaufany mogą złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Mój Gov (ePUAP). Wniosek taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Wniosek będzie rozpatrywany w terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia .

Ośrodek może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji mogą dokonywać upoważnieni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej


PDFWniosek o świadczenie pieniężne.pdf (261,76KB)

PDFWniosek o świadczenie pieniężne.pdf (261,76KB)

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf (54,39KB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg