• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacje dla Obywateli z Ukrainy

 1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo do:
  1. świadczeń rodzinnych – Ośrodek Pomocy Społecznej
  2. świadczenia wychowawczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  3. świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  4. rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  5. dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
 3. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 1. Гргомадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі , перебування яких є визнаний легальним на підставі art. 2 ust. 1, мають право до:
  1. допомоги для родини – Ośrodek Pomocy Społecznej
  2. допомоги для дітей,якщо проживають з дітьми на територїї Республіки Польщі – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  3. допомога перед початком навчального року,якщо проживають з дітьми на територїї Республіки Польщі – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  4. допомога для дітей віком(від 12-35 місяців), якщо проживають з дітьми на територїї Республіки Польщі – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  5. пільги для діток котрі відвідують садочок,додаткові заняття або користають з послуг няні , якщо проживають з дітьми на територїї Республіки Польщі – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 2. Громадяни України ,які перебувають на території Республіки Польщі, перебування яких є легальним на підставі art. 2 ust. 1 i отримали номер PESEL, Мають право на одноразову допомогу,яка складає 300 zł для однієї людини, ця одноразова допомога призначена на проживання,зокрема на їжу,одяг,взуття,засоби особистої гігієни та оплати за житло.
 3. Громадяни України ,які перебувають на території Республіки Польщі, перебування яких є легальним на підставі art. 2 ust. 1 i отримали номер PESEL,може бути призначатися допомога грошова та не грошова на підставі закону з 12 березня 2004 року про соціальну допомогу.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg