Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że wniosek złożony przez Gminę Biała w ramach Programu Granty PPGR został zaakceptowany. Dnia 31 marca 2022r. została zawarta umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wysokość grantu wynosi 194.000,00 zł  na zakup sprzętu komputerowego.

Celem Programu jest wyeliminowanie problemu, jakim jest deficyt sprzętu komputerowego na terenach, w których funkcjonowały niegdyś PPGR. Problem ten stał się szczególnie widoczny podczas nauki zdalnej i miał wpływ na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

W chwili obecnej trwa procedura związana z udzieleniem zamówienia na zakup laptopów, komputerów i tabletów. Po jej rozstrzygnięciu i otrzymaniu sprzętu Gmina Biała będzie informować osoby, które złożyły zaakceptowany wniosek, o terminie podpisania umowy na przekazanie sprzętu.  

 

BURMISTRZ BIAŁEJ
Edward Plicko