Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.180.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych „Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej”.