• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Dnia 14 kwietnia 2022r. w miejscowości Szybowice, Burmistrz Białej Edward Plicko wraz z Panią Skarbnik Klaudią Kopczyk podpisali umowę dotyczącą przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” na realizację zadań w sołectwach: Browiniec Polski, Czartowice, Grabina, Józefów, Krobusz, Ligota Bialska, Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Ogiernicze, Wasiłowice.
 
Każde ww. sołectwo otrzyma od:
- Województwa Opolskiego dotację w maksymalnej kwocie do 5.000,00 zł;
- Powiatu Prudnickiego dotację w kwocie 1.000,00 zł.
Warunkiem otrzymania środków pomocy finansowej na realizację zadań jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania zadania.
Wkład własny na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wynosi ogółem: 24.630,00 zł.
 

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg