• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Poznaj Polskę

loga jagoda.png

 

Gmina Biała w roku 2022 uzyskała dofinansowanie w formie dotacji celowej udzielonej ze środków budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 39 980,40 zł.

Dotacja na organizację wycieczek została przyznana na podstawie porozumienia Burmistrza Białej, jako organu prowadzącego szkoły, z Ministrem Edukacji i Nauki.

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej:

- wycieczka trzydniowa (klasy IV-VIII): 15.000,00zł

- wycieczka jednodniowa (klasy IV-VIII): 5.000,00zł

- wycieczka jednodniowa (klasy IV-VIII): 4.980,40zł

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Filipa Roboty w Łączniku:

- wycieczka jednodniowa (klasy IV-VIII): 5.000,00zł

- wycieczka jednodniowa (klasy IV-VIII): 5.000,00zł

- wycieczka jednodniowa (klasy I-III): 5.000,00zł

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych). 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg