Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny sukces Gminy Biała

Kolejny udany nabór i sukces Gminy Biała
W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nasza gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie: 10.312.250,00 zł.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na dwie inwestycje:
1) Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Biała;
2) Budowa PSZOK na potrzeby Gminy Biała wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą.
 
Każda z inwestycji dofinansowana jest na poziomie 95%.
 
 
Brak opisu obrazka