• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  02.06.2022 r. – 16.06.2022 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail dig@opolskie.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Dokumenty podlegające konsultacjom:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego, na podstawie której rozpoczęto konsultacje:

Uchwała nr 7166/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia  30 maja 2022r.

Załączniki:

PDFUchwała-ZWO-nr-7166-z-dnia-30-maja-2022-r.-konsultacje.pdf (872,21KB)

DOCformularz-uwag-Konsultacje-projektu-uchwały-sejmiku-zmieniającej-uchwałę-ws.-ustalenia-przebiegu-dróg-wojewódzkich(1).doc (39,00KB)

https://bip.opolskie.pl/2022/05/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-ustalenia-przebiegu-drog-wojewodzkich/

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg