• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

log.jpeg

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

 

Prezes Stowarzyszenia Odnowy wsi Łącznik zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących realizacji projektu pn. ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku” o numerze przyznania pomocy DOW.042.3.77.2013 UM08-6930-UM0840077/1 z dnia 17.07. 2013 roku, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nazwa i adres zamawiającego :

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik 48-220 Łącznik
ul. Świerczewskiego 30/1
tel. 774376380, 774376392
adres e-mail: dmalek@onet.eu

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji świątecznej i oprawy artystycznej oraz innych usług związanych z organizacją imprezy w dniu 8 grudnia 2013 roku , a przewidzianych budżetem operacji 8500,00 zł – a szczególności w zakresie:

1) zaprojektowania, wykonania w wersji elektronicznej i przekazania praw autorskich do okolicznościowych materiałów informacyjno-promocyjnych, a mianowicie: banera, afisza i nadruku na kubku okolicznościowym Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łączniku;

2) wykonania 200 szt. kubków z nadrukiem oraz 40 sztuk afiszy w formacie A4 – obydwa wg załączonych wzorów;

3) wykonania banneru informacyjnego o wymiarach 1,5 x 4 m –wg przekazanego wzoru;

4) występy wokalne oraz wykonanie muzyki na żywo we własnej aranżacji na własnych instrumentach w repertuarze świątecznym, jako „Bożonarodzeniowe wędrówki po Europie i świecie” - w dniu 08.12.2013 od godz.14.00 do ok. 21.30 w formie wejść w przerwach między występami innych zespołów artystycznych

5) przygotowanie i prowadzenie konferansjerki w godzinach od 14.00 do 21.30 w dniu 08.12.2013

6) koncepcja i realizacja świątecznej oprawy plastycznej hali sportowej z własnych materiałów oraz koordynowanie innych prac przygotowawczych w hali przed imprezą w dniu 08.12.2013r. (z rozbiórką i zabezpieczeniem na kolejne imprezy tego typu)

7) zabezpieczenie cateringu i wydawanie poczęstunku świątecznego dla 200 osób w dniu 08.12.2013

8) zorganizowanie i zrealizowanie atrakcji podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łączniku w dniu 08.12.2013

9) dostawa pierników figuralnych do konkursu ich zdobienia oraz drobnych słodyczy na nagrody dla dzieci

Termin wykonania zadań do 8.12.2013 roku

Na oferty oczekujemy - w ciągu 2 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia - w skrzynce siedziby Stowarzyszenia w Łączniku przy ul. Świerczewskiego 30 lok.1 lub na ręce członków Zarządu – Doroty Małek i koordynatora projektu – Marii Moszczeńskiej tel. 77 437 63 80 lub 77 437 63 92

 

Z wykonawcami zostanie zawarta umowa zlecenie na wykonanie usługi.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg