• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

DODATEK WĘGLOWY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Na terenie Gminy Biała zadania związane z wypłatą dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, ul. Prudnicka 29, tel. 77 4387140, www.ops.biala.gmina.pl.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, dodatek ten przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest : kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwo stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.


Wzór wniosku o wypłatę dodatku określony został rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. 

PDFWniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf (397,91KB)

PDFInformacje o przetwarzaniu danych osobowych - Ustalanie praw, przyznawanie i udzielanie dodatku węglowego.pdf (623,30KB)

DOCXWniosek o wypłatę dodatku węglowego - plik do edycji.docx (42,75KB)

DOCXInformacje o przetwarzaniu danych osobowych - Ustalanie praw, przyznawanie i udzielanie dodatku węglowego - plik do edycji.docx (17,04KB)


Wniosek o przyznanie dodatku można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej pod nr tel. 77 4387140; 77 4380808; 77 4380805.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg