• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Rusza nabór wniosków do programu stypendialnego "Wspieramy najlepszych IV" na rok szkolny 2022/2023

loga_rpo.jpeg

 

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 29 sierpnia do 14 września br. ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczennice/uczniowie, które/rzy:
– w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,
– w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
– w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;
– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  2 292,00 zł netto).     

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION            

Wnioski można składać: 
- listowanie (listem poleconym) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
- poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP
- osobiście - w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204
- osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14      

 

Wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.

DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU.

 

plakat.jpeg

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg