• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Biała

W ramach drugiego naboru do Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Biała otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.225.000,00zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Biała”.

 

Zadanie obejmuje przebudowy lub remonty kilku odcinków dróg gminnych o łącznej długości ok. 4 km, mające na celu polepszenie stanu technicznego dróg, ujednolicenia sieci drogowej i połączenie z głównymi szlakami komunikacyjnymi gminy.

W ramach prac planuje się:

- remont drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 414 w kierunku wsi Ogiernicze;

- remont drogi gminnej od DW 414 do Mokrej, czyli połączenie DW 414 z Mokrą, gdzie w 2022r. kompleksowo przebudowana zostanie droga w ramach innych zadań;

- przebudowę drogi gminnej w Pogórzu łączącej zmodernizowaną DW 407 i drogę powiatową DP 1206O;

- przebudowę ul. Parkowej w Białej (połączenie z przebudowaną ul. Prudnicką),

- przebudowę ulic w obrębie Rynku w Białej (zakończenie przebudowy centrum miasta, uzupełnienie rewitalizacji Rynku);

- przebudowę drogi gminnej w Grabinie, tj. przebudowę drogi łączącej dwie drogi powiatowe nr 1528O i 1252O.

Prace modernizacyjne polegać będą na wykonaniu nowych nawierzchni z asfaltu, chodników, zjazdów na posesje, poboczy i innych elementów pasa drogowego w zależności od charakterystyki danego odcinka.

Planowany koszt zadania: 5.500.000,00zł

Planowany termin realizacji: IV kw. 2023r.

logo wspólne.jpeg

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg