Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostyni

Brak opisu obrazka

W trzecim naborze do Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Biała otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.813.000,00zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostyni”. Nabór dotyczył miejscowości, w których funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

Zadanie polega na stworzeniu kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie gminnym przy świetlicy wiejskiej w Radostyni. Zaplanowano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną, plac zabaw, siłownię zewnętrzną street workout, wiatę, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu, wyposażenie w niezbędną infrastrukturę, urządzenia i sprzęt, dzięki którym to miejsce będzie mogło stanowić atrakcyjny punkt wioski do spędzania wolnego czasu, integracji mieszkańców, trenowania i uprawiania sportu.

  • Planowany koszt zadania: 1.850.000,00zł
  • Planowane dofinansowanie: 1.813.000,00zł
  • Planowany termin realizacji zadania: koniec 2023r.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i udzielonym zamówieniu publicznym:

  • Koszty robót budowlanych kwalifikowalnych do dofinansowania: 1.980.000,00zł
  • Dofinansowanie: 1.813.000,00zł
  • Planowany termin realizacji zadania: czerwiec 2024r.