Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy sprzęt komputerowy w ramach projektu pn. "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" został rozdany!

Brak opisu obrazka
 
Wczoraj tj. 15 września 2022r. w Urzędzie Miejskim w Białej rozdano pierwszy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
Do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 80 osób z terenu Gminy Biała.
 
PROJEKT GRANTOWY: „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2104-2022
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.