• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 3 października 2022 roku

W dniu 3 października 2022r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Białej.

Znaczna część obrad Rady Miejskiej w Białej miała charakter informacyjny z zakresu realizacji zadań Gminy Biała m.in.:
- przedstawiony został raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028”,
- poinformowano o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2021/2022,
- przekazano informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2022r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. 

Jednocześnie podjęto 5 uchwał dotyczących:
- zmiany do budżetu gminy, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2022-2030, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
- zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków,
- rozpatrzenia petycji z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy .

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się z transmisją z dnia 03.10.2022r.
https://biala.gmina.pl/4537/1641/archiwum-nagran-z-posiedzen-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg