Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na tablice informacyjne w Pogórzu

Brak opisu obrazka

Unijna dotacja na tablice informacyjne w Pogórzu


Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn. „Z pokolenia na pokolenie” o nr R.U.DOW.II.042.15.102.2013, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi Pogórze, poprzez ustawienie 7 tablic informacyjnych z drewna i metalu wraz z historycznymi nazwami miejscowymi, wokół których przez wieki narastały opowieści, a obecnie są przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie.