Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Pod biało-czerwoną"

Dnia 1 lipca 2022r. Gmina Biała podpisała umowę dotacji celowej Wojewody Opolskiego w sprawie realizacji projektu pn. "Pod biało-czerwoną" realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego.

Zadanie polega na posadowieniu masztu z flagą RP na stadionie miejskim w Białej.

Projekt ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego założeniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności  w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.

Dofinansowanie (100%) - 7999,99 zł

Termin realizacji: 01.07.2022r. - 31.10.2022r.