Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wczoraj tj. 9 listopada 2022r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilków - inwestycja dofinansowana z budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Dofinansowanie wynosi 1.945.727,90 zł.
Koszt robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym to 3.896.640 zł.

Zadanie to obejmuje przebudowę drogi gminnej długości 1 kilometra we wsi Wilków, obejmująca przebudowę nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów na posesje. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i wykonanie oznakowanie uliczne.

Planowane rozpoczęcie prac to styczeń 2023 roku a zakończenie we wrześniu 2023 roku.