• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BIAŁA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

UWAGA - ZMIANA SPOSOBU DOKONYWANIA OPŁAT W ROKU 2023

Gmina Biała informuje, iż cena jednej tony węgla, zakupionego preferencyjnie od Gminy Biała wynosi 1875 złotych brutto.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla, zobowiązane są uiścić opłatę w terminie 14 dni od dania złożenia wniosku.Po dokonaniu takiej opłaty, na wskazane poniżej konto bankowe gminy, wydana zostanie odpowiedniemu przedsiębiorcy dyspozycja wydania węgla mieszkańcowi.

W miarę pozyskiwania węgla z Polskiej Grupy Energetycznej na składy na terenie gminy realizowane będą dostawy. Węgiel wydawany będzie w kolejności dokonania opłaty do tut. Urzędu.

Numer rachunku bankowego: 72 8903 0002 2001 0000 2020 0974 (Bank Spółdzielczy w Białej)

Płatności można dokonywać:

 • w kasie urzędu (parter),
 • przelewem na konto bankowe.

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i adres takie same jak w złożonym wniosku na zakup węgla.

Wysokość opłat:

 • 0,5 tony węgla - 937,50 zł,
 • 1,0 tony węgla - 1875 zł
 • 1,5 tony węgla - 2812,50 zł.
 • 2 tony węgla - 3750 zł
 • 3 tony węgla - 5625 zł

UWAGA: OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ W WYSOKOŚCI ZGODNEJ Z WNIOSKIEM


Opłat za węgiel można również dokonywać w Banku Spółdzielczym w Białej bez ponoszenia dodatkowych prowizji.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg