Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycja drogowa w Mokrej zakończona

                                                                       

 

     

 

W ostatnim czasie zakończono prace remontowe przebudowy drogi gminnej w Mokrej o długości prawie 1km. Prace obejmowały wykonanie chodnika, przebudowę jezdni, wykonanie zjazdów, poboczy oraz odcinkowej kanalizacji. Inwestycja trwała od marca 2022r. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 1.891.784,97zł, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.