• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Informacja z XXX sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2022 r.

W dniu 24 listopada 2022 r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Białej.

Część obrad miała charakter informacyjny z zakresu realizacji zadań Gminy Biała m.in.: przedstawiona została informacja o stanie bezrobocia w Gminie Biała, o zaspokojeniu potrzeb
|w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w gminie Biała, a także o ochronie przeciwpożarowej w Białej.

Podjęto 12 uchwał dotyczących m. in.:

- ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała;

- obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczania podatku rolnego w 2023r.;

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

- ustalenia dopłat do ceny odprowadzenia ścieków obowiązującej na terenie miasta i Gminy Biała;

Ponadto, uchwalono roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi.  Przedstawiona została również analiza oświadczeń majątkowych.

Zainteresowanych szczegółami tematów przedstawionych na sesji zapraszamy do zapoznania się
z transmisją z dnia 24.11.2022r.

https://biala.gmina.pl/4537/1641/nagrania-z-sesji-rady-miejskiej-w-bialej-2018-2023.html

otwarcie sesja rady miejskiej 24 listopda 2022r.jpeg                            sesja rady miejskiej 24 listopada 2022r.jpeg

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg