Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste otwarcie „Grabinowego Zakątka”

W niedzielne popołudnie 27 listopada 2022r. w Grabinie gościliśmy przedstawicieli partnerskiego Města Albrechtice, których zaprosiliśmy, aby zapoznali się z efektami projektu pn. „Turysto, czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego zwiedzania pogranicza”. Działanie pod szyldem „Aktywnie poznajemy pogranicze” zorganizowane zostało w celu uroczystego otwarcia nowo powstałego miejsca odpoczynku dla turystów i mieszkańców Grabiny. Uroczystość rozpoczęło symboliczne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli partnerskich gmin oraz Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji w Grabinie, a także zasadzenie drzewa przez Burmistrza Białej - Edwarda Plicko i Wykonawcę inwestycji - Patryka Mierzwę. Jedną z akcji promocyjnych wydarzenia był przejazd platformy promującej niebieski szlak bociana białego, na którego przebiegu znajduje się właśnie Grabina. Samochód przejechał wcześniej przez poszczególne miejscowości szlaku i wjechał na teren przy „Grabinowym Zakątku” w trakcie jego otwarcia. Następnie uczestnicy mogli podziwiać występy artystyczne dzieci oraz przygotowane przez nie prace plastyczne na temat zabytków gminy Biała, w szczególności położonych na rzeczonym niebieskim szlaku rowerowym. Ponadto, można było się zapoznać z materiałami i filmami o zabytkach i atrakcjach turystycznych Gminy Biała oraz miejskiego szlaku turystycznego wokół Města Albrechtice (wystawa plenerowa, materiały filmowe, materiały drukowane).

Ze względu na pierwszą niedzielę adwentu działanie odbyło się w przedświątecznej atmosferze. Najmłodsi chętnie odwiedzili „Chatkę Św. Mikołaja”, by otrzymać przygotowane przez niego drobne upominki i napisać list do M. Na pięknie przygotowanych straganach nabyć można było potrawy i ozdoby świąteczne. Dzięki sprzyjającej pogodzie, ognisku (na miejscu specjalnie do tego przygotowanym w ramach inwestycji), licznej frekwencji wydarzenie bez przeszkód odbyło się w plenerze.

Zakończona inwestycja obejmowała przede wszystkim prace ziemne związane z odpowiednim przygotowaniem terenu i wyrównaniem jego powierzchni, a także: wykonanie alejek spacerowych i schodów terenowych, miejsca na ognisko oraz montaż małej architektury (m.in.: tablicy informacyjnej, altany, ławek parkowych). „Grabinowy Zakątek” ma służyć także turystom, zwłaszcza rowerzystom, gdyż położony jest na trasie oznaczonego wcześniej rowerowego szlaku niebieskiego (w ramach „szlaków bociana białego” w Gminie Biała).

Projekt „Turysto, czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego zwiedzania pogranicza”, realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice