Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Białej w wyniku jego przebudowy i montażu windy osobowej

Brak opisu obrazka

W dniu 8 listopada 2022r. pomiędzy Powiatem Prudnickim a Gminą Biała podpisana została umowa dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) realizacji przez Gminę Biała projektu pn. ”Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Białej w wyniku jego przebudowy i montażu windy osobowej”.

Celem projektu jest poprawa dostępności architektonicznej Urzędu Miejskiego w Białej poprzez likwidację barier w poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osób z ograniczeniami w poruszaniu się oraz osób z problemami wzroku. Dzięki realizacji projektu nastąpi także poprawa funkcjonowania pracowników Urzędu, którzy posiadają szczególne potrzeby.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- przebudowę Urzędu Miejskiego dla wydzielenia wewnątrz budynku miejsca na szyb windy,

- wykonanie szybu żelbetowego,

- zamontowanie windy osobowej obsługującej 3 nadziemne użytkowe kondygnacje Urzędu Miejskiego (parter, I piętro, II piętro) z usprawnieniami dla osób z problemami wzroku i słuchu,

co wymaga niezbędnych prac rozbiórkowych, budowlanych i adaptacyjnych oraz montażowych wraz z uzyskaniem dopuszczenia urządzenia do użytkowania.

Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru B "Programu wyrównywania różnic między regionami III" wyniesie 130.062,44 zł.