• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo-Zachodniego

Gmina Biała uczestniczy w projekcie „Akcelerator dostępności JST Makroregionu Południowo-Zachodniego”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Ze środków projektu zostaną pokryte koszty szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Białej pełniących funkcje koordynatorów do spraw dostępności oraz koszty przeglądu procedur w zakresie dostępności obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Białej. Z przeprowadzonego przeglądu opracowany zostanie raport.

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg